ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตือนหากไม่ไปเสียค่าปรับตามใบสั่งอาจถูกฟ้องศาลได้ !!!

!!!ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรทางไปรษณีย์ ถ้าไม่ไปเสียค่าปรับตามกำหนดระยะเวลา อาจถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องศาลได้ !!! พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้มาเสียค่าปรับตามใบสั่ง ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะดำเนินการดังนี้ คือ หากไม่มาเสียค่าปรับตามเวลาที่กำหนด จะมีการส่งใบเตือนอีกครั้ง และหากไม่มาเสียค่าปรับภายใน 30 วัน ทางตำรวจจะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับใบสั่งอาจถูกส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่...

Posted by PR Chiangmai on Wednesday, November 28, 2018